Colon Hydrotherapie

Colonhydrotherapie is een therapie waarbij de dikke darm over de gehele lengte met water wordt gespoeld. Het water komt uit een machine via een canule de darm binnen en wordt zo ook weer afgevoerd. De ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat er nu verschillende systemen en toestellen op de markt zijn. Ik werk met een gesloten systeem waardoor  er geen onaangename geuren vrij komen.

Indicaties

Diarree (acuut of chronisch) en/of verstopping (obstipatie). Hoofdpijn (ook migraine). Slechte doorbloeding van huid en ledematen (bijv. koude voeten). Huiduitslag, psoriasis en acne. Ziekten aan hart en bloedvaten zoals hoge bloeddruk en spataderen. Slechte vertering en andere darmziekten zoals spastische darm, prikkelbare darm syndroom (PDS) en diverticulitis. Schimmels en parasieten zoals candida. Rugpijnen. Vermoeidheid en gebrek aan energie. Verminderd libido. Astma en andere longaandoeningen. Stofwisselingsziekten zoals reuma, artrose, vetzucht, suikerziekte maar ook hormonale stoornissen en blaasontsteking.

Ziekte ontstaat kort gezegd door een aanhoudende verstoring in het natuurlijke evenwicht in één of meer van de lichaamsfuncties.

Voor herstel (genezing) is het belangrijk om de verstorende invloed weg te nemen en de betreffende gewoontes voor het lichaam aan te passen. Omdat de darm bij een groot ‘aanbod’ niet altijd zelf alle afvalstoffen op de juiste wijze kan afvoeren raken in het lichaam gifstoffen opgeslagen. Dit proces wordt zelfvergiftiging, auto-intoxicatie of auto-immuunziekte genoemd. Niet alleen organen en weefsels van het lichaam raken onder de invloed van deze gifstoffen, ook het concentratievermogen, het geheugen en de stemming worden vertroebeld.

De praktijk

Vooraf aan de behandeling gaat de cliënt naar het toilet om de blaas te legen. Daarna neemt de cliënt plaats op de behandeltafel. In zijligging wordt de canule ingebracht en worden de aanvoer- en afvoerslang aangesloten. Daarna gaat de cliënt op de rug liggen. Het hele lichaam wordt toegedekt en de behandeling kan beginnen. In onze praktijk wordt gewerkt met de slow-fillmethode. Dat betekent dat bij de behandeling rekening wordt gehouden met het zenuwstelsel. Het water wordt heel rustig de darm in gebracht. Hierdoor krijgt het water alle kans om zich goed tussen alle darmplooien te bewegen. Daarnaast zorgt de slow-fill methode er voor dat er veel rust in het lichaam ervaren wordt zowel tijdens als na de behandeling. Bij een bepaalde vullingdruk wordt de darm rustig geleegd en kan de inhoud losgelaten worden. Via de afvoerslag en het kijkglas verdwijnt de darminhoud in de riolering. Hierdoor kun je zien wat het lichaam verlaat. Dit kan verbazingwekkend veel zijn. Speciale massagetechnieken bevorderen het losmaken van de aangekoekte ontlasting, lucht en slijmresten tussen de plooien. Het ondersteunt uitstromen van de darminhoud. De procedure van inlopen en wegstromen zal een aantal malen worden herhaald. De behandeling duurt ongeveer drie kwartier. Nadat het spoelen is beëindigd wordt de canule verwijderd. De cliënt komt overeind en gaat naar het toilet om resterend water en afvalstoffen kwijt te raken. Van de cliënt wordt alleen gevraagd dat hij of zij zich op de gebeurtenissen concentreert en zich ontspant. Meer is niet nodig. Aandrang die hierbij optreedt zal vanzelf wegtrekken. Tijdens de behandeling is er constant iemand aanwezig en kan de cliënt zijn of haar ondervindingen van moment tot moment bespreken.

Resultaat

Colonhydrotherapie reguleert de peristaltiek van de darm, onttrekt er de aanwezige gifstoffen en verwijdert op essentieel niveau verstorende invloeden. Daarbij is aanpassing van de dagelijkse voeding aan de natuurlijke behoefte van het lichaam een voorwaarde om gezond te blijven. Daarnaast worden in de darm emoties opgeslagen. Denk aan de vlinders in de buik bij verliefd zijn, de diarree bij examens of verstopping bij te gehaast zijn. Door de darm in optimale conditie te brengen zal een emotionele rust ontstaan. In veel gevallen zijn drie tot zes behandelingen voldoende om het gewenste resultaat te bereiken. Bij langdurige ziekten is het echter mogelijk dat er meerdere behandelingen nodig zijn.

Na de behandeling ontstaat over het algemeen een opgelucht en schoon gevoel in de buik en voelt men zich goed. Door de behandeling worden afvalstoffen afgevoerd die tijdelijk kunnen zorgen voor vermoeidheid, beslagen tong, transpiratie en prikkelbaarheid. Als de darmen schoner worden zullen deze klachten verdwijnen. De behandeling zal niet alleen op de hoofdklacht zijn uitwerking hebben, maar zal tevens leiden tot een algemene verbetering van vitaliteit, veerkracht en doorbloeding van het lichaam. Een gezonde darm is het beste cosmeticum: hoe gezonder, hoe mooier.