Mijn naam is Drs. Hafid Chentouf en ik ben al sinds 1997 werkzaam als behandelaar Complementaire Geneeskunde en Cosmetisch behandelaar. Ik heb diverse opleidingen en trainingen gevolgd: T.c.m. acupunctuur, colonhydrotherapie, cosmetisch, tandheelkunde en lasertherapie.

Regelmatig volg ik (vervolg)trainingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van complementaire geneeskunde en cosmetische behandelingen.
U bent van harte welkom in mijn kliniek voor Beauty en Medical Care. Deze is gevestigd op de Schaiksehof 4 te Leerdam.
Om u weer van een mooie en gezonde huid te voorzien bieden wij onder andere TCA Peeling en Mesotherapie aan.
Om de huid thuis te verzorgen kunt u bij ons producten van het merk SkinTech kopen.
Verder kunt u bij ons terecht voor diverse behandelingen zoals cryolipolyse, afvallen, stoppen met roken en lasertherapie voor verschillende klachten.

Voor we overgaan tot behandeling en therapie vindt er altijd een intakegesprek plaats. In dit gesprek zal ik aandacht besteden aan uw persoonlijke klachten, medicatiegebruik etcetera en samen met u bespreken hoeveel behandelingen u nodig heeft.

Inmiddels weten cliënten uit heel Nederland en zelfs België mijn kliniek te vinden. Ik hoop u ook te mogen verwelkomen!

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevensopgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats

Uw klantnummer en/of uw geboortedatum

de datum van de behandeling

een korte omschrijving van de behandeling.